வேப்பலோடை அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் 25 மூலிகை செடிகளும்,50 மரக்கன்றுகளும் நடப்பட்டது.

வேப்பலோடை அரசு மாதிரி மேல்நிலைப்பள்ளி நூலகத்திற்கு தலைமை செயலர் உயர்திரு.இறையன்பு அவர்கள் எழுதிய புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டது.